Negatívne programy

Povelmi, programami, ktoré ovládajú človeka sú emócie. Praktická logika pracuje so štyrmi základnými emóciami: HNEV, RADOSŤ, STRACH A SMÚTOK. Hnev je program: prestaň robiť to, čo robíš. Radosť je program: rob ďalej to, čo robíš. Strach je program: očakávaj ukončenie svojho stavu, alebo činnosti z vonku. Smútok je program: musím prestať robiť to, čo robím. [...]