Tajomstvo motivácie ľudí odhalené.

Motivácia: Chcete od ľudí vyšší výkon a nové veci? Ak zamestnanci požadovanú vec sami chcú urobiť, tak je to motivácia. Manipulácia je, keď to zamestnanci urobiť musia. Emócie sú nástroj, ktorými môžete ľudí buď naštartovať, alebo psychicky zablokovať. Používate k motivácii zamestnancov svoju, alebo ich energiu? Funguje Vám ako motivácia lepšie “cukor”, alebo [...]

Motivácia

je, ak dosiahneme, aby daná osoba chcela urobiť požadovanú vec. Je to vnútorný, alebo vonkajší faktor, či faktory, ktoré spôsobia nabudenie, energetizáciu organizmu. Motivácia usmerňuje naše správanie a jednanie pre dosiahnutie určitého cieľa. Vyjadruje emócie, ktoré podporujú, alebo utlmujú človeka, aby niečo robil, alebo nerobil. Motívy sú osobné príčiny určitého správania, sú to pohnútky, psychologické [...]