Liečenie

je umelý proces vedený za účelom uzdravenia človeka. Vykonáva ho buď školený odborník v osobe zdravotného pracovníka, alebo v osobe šamana, liečiteľa. Proces liečby je obvykle sprevádzaný podávaním špeciálnych prípravkov na posilnenie, boj proti nemoci, či zvolnie správneho postupu, ktorý odstráni centrum problémov. Liečba môže mať rôzne formy, či už podávanie medikamentov, operatívny zákrok, ožiarovanie, [...]