Koučovanie (Coaching)

Pri tomto type poradenstva pristupuje kouč ku klientovi s tým, že klient má väčšinu potrebných znalostí a schopností riešiť svoje problémy v sebe. Len ich treba nájsť a aktivovať. Kouč je preto skôr rovnocenným partnerom a sprievodcom klienta na jeho objavnej ceste či už osobným životom, prácou, alebo podnikaním. Koučovým nástrojom na nájdenie a aktivovanie klientových [...]