Pri tomto type poradenstva pristupuje kouč ku klientovi s tým, že klient má väčšinu potrebných znalostí a schopností riešiť svoje problémy v sebe. Len ich treba nájsť a aktivovať.

Kouč je preto skôr rovnocenným partnerom a sprievodcom klienta na jeho objavnej ceste či už osobným životom, prácou, alebo podnikaním. […]