Intuícia

označuje schopnosť rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je výsledkom racionálneho uvažovania a býva sprevádzané pocitom jasnosti a istoty. Často označovaná aj ako "šiesty zmysel". Jedná sa o schopnosť vyhodnocovať riziko do budúcnosti a predpovedať úspech, alebo neúspech rôznych aktivít. Intuícia môže byť podmienena skúsenosťami a hraje úlohu pri rýchlom rozhodovaní pod časovým tlakom [...]