Empatia

označuje vcítenie sa a porozumenie emóciam a motívom iného človeka. Pre schopnosť empatie je dôležité vedieť odložiť svoje vlastné názory, hodnoty a predsudky. Pri vciťovaní sa do emócií iného človeka nám pomáha sledovať jeho správanie sa a reakcie. Vnímame pri tom aj neverbálne signály - "reč tela". Empatii sa dá naučiť, ale určité jej prejavy sú [...]