Emočný blok

Emočný blok patrí k psychickým blokom, ktoré spôsobujú človekove problémy v práci, vo vzťahoch, alebo zdravotné problémy. Emócie majú tú vlastnosť, že človeku buď energiu na realizáciu určitej činnosti dodajú, alebo mu energiu naopak odoberú. Negatívne emócie človeka ovládnu a zabránia mu konať rozumne. Emočné bloky vznikajú, ak človek zažije nejakú šokujúcu udalosť, ak je [...]