Emočný blok patrí k psychickým blokom, ktoré spôsobujú človekove problémy v práci, vo vzťahoch, alebo zdravotné problémy.

Emócie majú tú vlastnosť, že človeku buď energiu na realizáciu určitej činnosti dodajú, alebo mu energiu naopak odoberú.
Negatívne emócie človeka ovládnu a zabránia mu konať rozumne. Emočné bloky vznikajú, ak […]