Emočná inteligencia

je schopnosť človeka riešiť každodenné úlohy spojené s emóciami a schopnosť žiť úspešný život v spoločenstve iných ľudí.   Zahrnuje päť základných zložiek:   1. Znalosť vlastných emócií. Sme kultúra založená na potláčaní svojich emócií. Už v škôlke sa od detí chce, aby nerobili problémy a pekne sa hrali. A ľahký spôsob, ako nerobiť problémy, [...]