je schopnosť určiť a ovládať svoje emócie, vcítiť sa do emócií iných ľudí a ovplyvňovať ich. Zahrnuje päť základných zložiek:
Znalosť vlastných emócií: Ľudia sa často nevyznajú vo vlastných emóciach a to im sťažuje riešenie vlastných i cudzích problémov.
Ovládanie vlastných emócií je možné iba vtedy, ak […]