Ako zlepšiť svoj osobný výkon a tímovú spoluprácu

Ochutnávka Osobnostného portrétovania Lumina Spark.

 

Osobná efektivita.

Základom pre zvýšenie osobnej efektivity je poznanie svojich silných a slabých stránok. K tomu skvelo poslúži Osobnostné portrétovanie Lumina Spark.

Často počúvame odporúčanie, aby sme posilnili svoje slabé stránky. Ak sa ale začneme nútiť do niečoho, čo nám nesedí, obvykle to veľmi rýchlo vzdáme.

Preto je lepšie riešiť svoje slabiny dodávateľsky – dohodnúť sa na dodávkach požadovaného výkonu s niekým, koho to baví. A sami sa sústrediť na veci, v ktorých sme dobrí.

Obzvlášť priaznivým miestom, kde sa môžeme dohodnúť na deľbe práce a robiť hlavne veci, v ktorých sme dobrí, je náš kolektív.
 

Tímová efektivita.

Ak chceme zlepšiť tímovú spoluprácu a efektivitu, je treba, aby sa členovia tímu navzájom zoznámili so svojimi silnými a slabými stránkami.

Osobný výkon a tímová spolupráca

.

Poznanie svojich silných a slabých stránok pomáha jednotlivým členom uvedomiť si, v čom sú dobrí oni a v čom sú dobrí iní členovia tímu.

Na školení trénujeme efektívnu komunikáciu, aby členovia tímu dokázali konštruktívne riešiť konflikty, aby vedeli dávať konštruktívnu spätnú väzbu a aby vedeli vyžadovať od iných členov plnenie dohodnutých úloh.

Cieľom školenia je naučiť zamestnancov, ako sa medzi sebou dohodnúť, aby každý podľa možností robil prácu, ktorá ho baví, v ktorej je dobrý a aby ako tím dosahovali nadpriemerné výsledky.
 

Obsah školenia:
– silné a slabé stránky človeka – osobnostný portrét Lumina Spark, čítajte viac >>>,
– ako využiť svoje silné stránky,
– ako dodávateľsky vyriešiť svoje slabiny,
– 5 príčin, prečo tímy zlyhávajú a ako ich prekonať,
– nástroje na zvýšenie efektivity tímu,
– ako robiť efektívne porady.
 

Po absolvovaní celého balíka školení budú účastníci vedieť:
– k čomu sú ich osobnostné kvality dobré a k čomu sa vôbec nehodia.
– ktorí kolegovia majú silno rozvinuté osobnostné kvality, ktoré im chýbajú.
– ako im kolegovia môžu pomôcť pri plnení zadaných úloh.
– ako môžu byť oni prospešní svojim kolegom.
– ako riešiť konflikty konštruktívne.
– ako dávať jeden druhému konštruktívnu spätnú väzbu.
– ako brať jeden druhého na zodpovednosť za splnenie zadaných úloh.
– ako sa sústrediť na tímové ciele a ako ich úspešné dosiahnuť.
 

Dĺžka školenia: 4 hodiny.

Toto školenie je ochutnávka balíka tréningov určených na zvýšenie osobnej i tímovej efektivity.
 

Pre koho je školenie určené: riaditelia, manažéri, majitelia firiem, personalisti, záujemci o osobný rozvoj.
 

Čo nám o tomto školení napísali jeho účastníci:

– Workshop mi dal nový pohľad na seba samú, v čom sa môžem rozvíjať a ako môžem lepšie pracovať so svojim tímom.
Ing. Bibiána Čáni, regionálny riaditeľ, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s.

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.
 

Kedy a kde sa školenie koná:

Praha, utorok 25.6.2019, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2. Školenie a pracovné listy sú v češtine.
Bratislava, streda 26.6.2019, Canadian Bilingual Institute, Vysoká 26.
Košice, štvrtok 27.6.2019, Hotel TeleDom, Timonova 27.

Školenie trvá 1/2 dňa, od 13.00 do 17.00 h.
 

Cena školenia: 145,- € (3.625,- Kč)/osoba bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.
Cena zahŕňa pracovné materiály a občerstvenie. 

Zaujalo Vás toto školenie? Využite Zľavu Predpredaj 30%.

Cena v Predpredaji je 101,50 € (2 540,00 Kč). Predpredaj končí 14 dní pred konaním školenia.
 

Pred, alebo aj po školení si môžete objednať svoj osobnostný portrét Lumina Spark >>> a konzultáciu – výklad portrétu zameraný na riešenie konkrétnej prekážky Vašej osobnej efektivity.

Cena portrétu pre jednu osobu je 130 € bez DPH.
Konzultácia – výklad osobnostného portrétu: 170 €/hod.

 

Chcete toto školenie u Vás v spoločnosti?

Objednajte si firemnú verziu tohto školenia.

Počet účastníkov: 4 – 10 osôb.
Dĺžka školenia: 4 hod.

Cena školenia u Vás v spoločnosti: 680 €.
Ako bonus získate osobnostný portrét Lumina Spark v hodnote 130 € pre vybranú osobu zdarma.
 

Akcia Zľava 50%.
Objednajte si toto firemné školenie do 28.6.2019 a získate 50 % zľavu.: 680 €, 340 €, vrátane Osobnostného portrétu Lumina Spark >>> pre jednu osobu zdarma..
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák, kouč a lektor.
(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

  Prihláška na školenie:

  Ako zlepšiť osobný výkon a tímovú spoluprácu.

  1/2 dňa, 145,-€, (3.625,- Kč) / osoba, 13.00 - 17.00 hod..

  Objednávam si (požadované):

  Praha, 25.6.Bratislava, 26.6.Košice, 27.6.Toto školenie u nás v spoločnosti, cena 680 €.

  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (požadované):

  Váš email (požadované):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.

  Po odoslaní prihlášky Vám obratom vystavíme zálohovú faktúru. Riadnu faktúru dostanete na školení.