vychádza z modernej teórie systémov, teórie sebaorganizácie a kybernetiky.

Umožňuje alternatívny pohľad na riadenie firmených systémov i na rozvoj osobnostných a manažérskych zručností.

Pomáha lepšiemu využitiu zdrojov, prekonaniu “neriešiteľných” problémov a dosahovaniu lepších osobných a podnikateľských výsledkov.