Systemické poradenstvo

vychádza z modernej teórie systémov, teórie sebaorganizácie a kybernetiky. Umožňuje alternatívny pohľad na riadenie firmených systémov i na rozvoj osobnostných a manažérskych zručností. Pomáha lepšiemu využitiu zdrojov, prekonaniu "neriešiteľných" problémov a dosahovaniu lepších osobných a podnikateľských výsledkov.