je stav človeka, ktorý je vystavený mimoriadným podmienkách (stresorom) a na ktoré odpovedá obrannými reakciami, aby si zachoval rovnováhu (homeostázu) a zabránil poškodeniu, či smrti organizmu. Stresujúcim faktorom môže byť fyzická, či psychická záťaž. Stres môže byť pozitívny (Eustres), ak primerane stimuluje človeka k vyšším, […]