Manažment (management)

je umenie riadiť, pôsobiť na ľudí a ovládať ich činnosť. Tento názov môže označovať aj skupinu vedúcich pracovníkov. Základom manažmentu je plánovanie, organizovanie, personalistika, vedenie a kontrola.