Informačný blok

Informačný blok patrí k psychickým blokom, ktoré spôsobujú človekové problémy v práci, vo vzťahoch, alebo zdravotné problémy. Je spôsobený nedostatkom informácií o fungovaní sveta v danej oblasti. Príklad: Ak človek dostane vypnutý neznámy mobil a má z neho zatelefonovať, musí ho najprv zapnúť. Ak sa mu ani po piatich minútach nepodarí mobil zapnúť, môžu ho [...]