zahŕňa také spôsoby diagnostiky, prevencie a liečenia chorôb, ktoré neboli z nejakých príčin prijaté do klasickej medicíny. Ich spoločným znakom je, že metódy a postupy nie sú testované na účinnosť, často sú postavené na alternatívnych filozofických názoroch a interpretácii vedeckých poznatkov. Často ich nevykonáva lekár, […]