Presvedčivý a sebavedomý šéf – RÉTORIKA

Presvedčivý a sebavedomý šéf – RÉTORIKA

Chceli ste niekedy niekomu povedať dôležitú vec a on vás nepočúval?

Jednanie s nedisciplinovanými zamestnancami, nevraživými kolegami, či rozhovory s odmietavými a nerozhodnými klientmi môžu byť veľmi stresujúce.
 

Chcete:
– byť presvedčivejší a dôveryhodnejší rečník?
– lepšie predať svoje myšlienky?
– lepšie zaujať a získať ľudí na svoju stranu?
– ovládať svoju trému a vystupovať sebavedome?
– lepšie improvizovať v nečakaných situáciách?
– vedieť dávať podporujúcu spätnú väzbu iným ľuďom?
 

Riešením je zlepšenie Vašich rečníckych schopností, ktoré ponúka náš tréning:
 

RÉT0RIKA – PRESVEDČIVÝ A SEBAVEDOMÝ ŠÉF,

alebo Ako zapôsobiť na ľudí rečou.
 

Na tréningu si nacvičíte tieto rečnícke zručnosti:
– Ako prelomiť ľady, zaujať a začať rozhovor pred neznámymi ľuďmi.
– Ako zlepšiť zrozumiteľnosť svojho prejavu tým, že si ho zorganizujete.
– Ako zvýšiť presvedčivosť a dôveryhodnosť svojej reči tým, že si ujasníte jej účel.
– Aké slová majú silu presviedčať a motivovať.
– Ako využiť pri prejave reč tela a prácu s hlasom.
– Ako sa vynájsť v nečakanej situácii – improvizácie.
 

Na tréningu si nacvičíte tieto vodcovské zručnosti:
– Ako efektívne načúvať a získavať informácie od iných.
– Kritické myslenie – ako zbierať, analyzovať a použiť informácie.
– Ako dávať spätnú väzbu – hodnotiť iných ľudí tak, aby ich to motivovalo k lepším výkonom.
– Ako efektívne riadiť čas.
– Ako plánovať a realizovať činnosti.

 
Cieľom tréningu je zlepšiť Vašu schopnosť zapôsobiť rečou na iných ľudí.

Bude tam trochu teórie a hlavne praktický nácvik jednotlivých rečníckych techník. Budete nielen prednášať svoje príspevky, ale aj dávať pozitívnu spätnú väzbu svojim kolegom. Tým si súčasne precvičíte svoje vodcovské zručnosti. Ak si to budete priať, Vaše príspevky budú natočené na video, čo Vám umožní lepšie vychytať svoje nedostatky a zlepšiť svoj rečnícky prejav.
 
Referencie našich školení nájdete tu >>>

 
Školenie trvá 1 – 2 dni, od 9.00 do 16.00 h.
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák, poradca, kouč a lektor.
(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>

 

plán

Miesta, kde som školil / konzultoval

Kedy sa koná toto online školenie:

Termín školenia stanovíme na základe záujmu, trvanie 9:00 – 16:00 hod.

Toto školenie sa koná prezenčne, alebo online prostredníctvom ZOOM.

Školenie je interaktívne. Maximálny počet účastníkov je 15 osôb.
 
 
Cena školenia: od 80,- €/osoba. Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH.
 

 

Máte o toto školenie záujem ako jednotlivec, alebo pre skupinu vo vašej spoločnosti?

Vyplňte prosím tento formulár:
 

  Chcem sa opýtať na školenie/konzultácie

  Meno, priezvisko a titul (povinné):

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Funkcia v spoločnosti/názov spoločnosti:

  Uveďte rozsah školenia/konzultácií (1 hod., pol dňa, X dní ...):

  Zvoľte, o čo máte záujem:
  mám záujem o školenie pre skupinumám záujem o školenie pre sebamám záujem o konzultácie pre seba.

  O akú tému školenia / konzultácií máte záujem:

  Koľko chcete do svojho vzdelávania / konzultácií investovať?
  do 500 €do 1 200 €do 2 400 €nad 2 400 €

  Vaša správa - na čo sa chcete opýtať:

  Zaslaním tejto otázky súhlasím s tu uvedenými s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste formulár vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jeho prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.