Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

Zložité rozhodnutia

Podnikanie často prináša situácie, kedy by podnikateľ pri rozhodovaní potreboval krištáľovú guľu. V takých prípadoch sa niektorí podnikatelia skutočne obrátia o radu na kartárku.

Nevýhodou kartárky je, že podnikateľovi môže predpovedať to, čo on sám chce počuť, nie to, čo počuť v danej situácii potrebuje.

Poradenstvo založené na kritickom myslení pracuje nielen s „chcenou budúcnosťou“, ale aj s „pravdepodobnou budúcnosťou“ a „katastrofickou budúcnosťou“. Takýto prístup nedovolí podnikateľovi zaspať na vavrínoch a pripraví ho na reálne situácie, ktoré ho v budúcnosti čakajú.
 

 

 

Vaše podnikanie Vás rozčuľuje

Nikedy sa podnikateľ dostane do stavu, kedy ho jeho podnikanie rozčuľuje a on sa nemôže sústrediť na dôležité veci. Niekedy to je posledné štádium pred totálnym vyhorením.

V takých situáciách je dobré použiť podnikateľské koučovanie, ktoré často odhalí príčiny podráždenosti a tiež spôsoby ako podráždenosť odstrániť.

Príklad:
Lekárovi zo súkromnej ambulancie istá zdravotná poisťovňa sústavne preplácala o 10% nižšie čiastky, než koľko jej on faktúroval. A to ho strašne rozčuľovalo.

Pri koučovaní vyšlo na javo, že on nie je jedniný, komu tá poisťovňa kráti platby. Keby ale začal faktúrovať o 10% nižšie čiastky, tak mu hrozilo, že mu znížia limit na výkony. Lekár si uvedomil, že krátenie platieb je spôsob, ako poisťovňa brzdí prílišný nárast výkonov ambulancií. Pozrel sa na to tak, že od teraz je normálne, keď mu poisťovňa zaplatí o 10% menej, než koľko jej vyfaktúroval. Prestalo ho to rozčuľovať a on sa namiesto toho mohol sústrediť, ako zlepšiť poskytované služby a zarobiť viac iným spôsobom.
 

Problémy s ľuďmi

Rozbehnutie podnikania často sprevádza prijímanie nových ľudí. Niekedy dochádza k nedorozumeniam medzi podnikateľovou predstavou o pracovnom nasadení zamestnanca a zamestnancovej predstave o práci vo firme.

Podnikateľké poradenstvo a koučovanie pomáha podnikateľom pomenovať pracovné priority pre jednotivých zamestnancov a tiež nájsť spôsoby, ako zamestnancov do práce firmy aktívne zapojiť.
 

Súkromné problémy

Podnikateľove problémy so vzťahmi s kolegami, či blízkymi osobami, alebo zdravotné problémy, môžu výrazne ovplyvniť jeho výsledky v práci. Ak sa podarí odhaliť a odstrániť psychické bloky, ktoré uvedené problémy spôsobujú, podnikateľ môže znova efektívne plniť svoje plány.

Sú rôzne situácie, kedy môže podnikateľ potrebovať konzultáciu so súkromnými problémami. Prečítajte si o nich tu >>>

 

Zvýšenie predaja – akčné plány

Produkt môžeme predávať iba tak, ako to náhoda zariadi. Neskôr možno zistíme, že by sme potrebovali nejaký dôležitú brožúru, že potrebnú vec bolo treba objednať už pred pár mesiacmi, predajcom chýba školenie na produkt … A predaje našich skvelých produktov sa nechcú rozbehnúť.

Ak chceme, aby boli správni ľudia a správne nástroje, v správny čas, na správnom mieste, je treba dopredu urobiť prípravy. Akčný plán je podrobný popis prostriedkov a jednotlivých krokov, ktoré musia urobiť určení pracovníci, aby sa dosiahli vytýčené tržby u vybraných produktov.

Akčné plány sa okrem marketingu dajú využiť aj pri iných zmenách vo firme, napríklad pri spustení novej výroby, otvorení novej prevádzky atď..

Tvorba Akčného plánu prebieha na porade riešiteľského tímu. Poradca moderuje poradu tak, aby boli pomenované kľúčové kroky nutné pre dosiahnutie vytýčených tržieb a tiež pracovníci zodpovední za ich splnenie. Akčný plán je vždy „na mieru“ šitý pre konkrétne potreby zákazníka. Poradca následne vykonáva manažment Akčného plánu (dotiahnutie do plánovaného výsledku). Súčasťou akčného plánu je aj rozpočet určený na podporu predaja vybraných produktov.
 
Príklad:
Vo firme Linde Technoplyn a.s., Praha, prispel Akčný plán Corgon k reálnemu nárastu predaja daného plynu o 39,2%, pri jeho plánovanom náraste predaja 15,8% ročne.
 

Zviditeľnenie firmy / produktu

Firma a produkt, ktoré nie sú vidieť, ako keby neexistovali. Niektoré firmy vynakladajú veľa peňazí na reklamu. Ak ale nie sú splnené určité podmienky, logo, i celá reklama firmy sú pre zákazníkov „neviditeľné“.

Riešením je „reklamný audit“ firmy, na základe ktorého sa vytvorí nová „propagačná stavebnica“ (design manuál firmy). Je to popis loga firmy a propagačných nástrojov, ktoré bude firma používať (letáky, inzeráty, orientačné tabule, polepy automobilov, obchodná dokumentácia a korešpondencia, atď.) Tie je potom možné použiť pri reklamných kampaniach, i pri bežnej prevádzke firmy.
 

Príklad:
Ako riaditeľ marketingu stavebnej sporiteľne Wüstenrot, a.s., Praha, som zaviedol novú marketingovú stratégiu. Tá spolu s rozsiahlou reklamnou kampaňou viedla k ročnému nárastu predaja o 26 %.

Billboard spoločnosti sa umiestnil na druhom mieste hodnotenia časopisu pre reklamu (Stratégie, 1996).
 

Propagačná stavebnica

Na to, aby sa firma prezentovala na verejnosti výrazne a zapamätateľne, je treba určiť pravidlá pre použivanie loga a rôznych propagačných nástrojov (letáky, tabule, polepy vozidiel, označenie budov atď.). Ponúkame vytvorenie design manuálu (propagačnej stavebnice), ktorú zákazník môže ďalej využívať podľa vlastného uváženia.
 

Príklady:

Logo, maskot a slogan pre firmu Fekete Stavcentrum s.r.o.

 

Maskot a slogan pre firmu Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.


 

Cena podnikateľkého poradenstva: 170,- €/hod. bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.

Pri dlhodobej spolupráci poskytujeme množstevné zľavy.
 

Chcete vedieť viac?
Za opýtanie nič nedáte. Sami sa potom rozhodnete, či Vám tento typ poradenstva a koučovania sedí.
 

Volajte priamo Alexandrovi Birčákovi: 0904 864 912,