Obchodné podmienky školenia

Obchodné podmienky školenia.

Po obdržaní Vašej Záväznej prihlášky Vám vystavíme predfaktúru, na ktorú zaplatíte účastnícky poplatok. Faktúru Vám odovzdáme na školení.

Pre získanie zľavy za platbu pred uzávierkou (obvykle 10%) je nutné platbu uskutočniť tak, aby boli peniaze pripísané na náš účet v ČSOB pred uzávierkou školenia, ktorá je obvykle 14 dní pred jeho konaním.

Pri zrušení prihlášky 14 až 8 dní pred konaním školenia je storno poplatok 50% z ceny školenia, pri zrušení prihlášky 7 a menej dní pred školením, alebo neúčasti na školení sa zaplatený účastnícky poplatok nevracia. Účasť náhradníka je možná.

Jednotlivé školenia je možné uskutočniť aj ako interné firemné školenia, prispôsobené potrebám Vašej spoločnosti

Cenník interných školení nájdete tu >>>