O Boji, Súťaži a Spolupráci

V parku bežala skupina detí od jedného stromu k druhému a potom k tretiemu, smiali sa a džavotali. Pozorovala ich žena, ktorá po chvíli povedala najväčšiemu chlapcovi: „Počúvaj, mohli by ste to urobiť tak, že pri jednom strome to odštartujete a kto pribehne prvý k druhému stromu, ten vyhrá.“

iniciatíva

.

Chlapec sa na chvíľu zamyslel a potom povedal: „Áno, mohli by sme to tak urobiť. Ale potom by bol šťastný iba ten prvý a ostatní by boli smutní. Zatiaľ čo teraz sme šťastní všetci.“

Tým súčasne pomenoval zásadný rozdiel medzi Spoluprácou a Súťažou.

Stručná definícia Spolupráce je teda: spoločná činnosť pri ktorej sú všetci (viac – menej) šťastní.

Súťaž je spoločná činnosť, pri ktorej je dôležité vyniknúť nad ostatnými a byť tak šťastný, aj keď iní sú možno smutní.

Podstatné pre súťaž i spoluprácu je, že sa odohrávajú podľa pravidiel. Pravidlá sú forma všeobecne prijímanej dohody, ktorá umožňuje uspieť svojim spôsobom každému účastníkovi. Či už prostredníctvom Spolupráce, alebo Súťaže.

Niekedy nastanú situácie, keď jeden z účastníkov použitím sily brutálne zmení pravidlá hry tak, aby to vyhovovalo iba jemu – na úkor ostatných. Vtedy sa Spolupráca, či Súťaž menia na Boj. A vy si vtedy hovoríte – Akým právom ten človek takto porušuje pravidlá? Odpoveď znie – Právom Silnejšieho!
 

Boj sa teda od Súťaže líši tým, že sa pri ňom využíva Právo Silnejšieho.

Ako hovorí klasik: Pravidlá a zákony sú pre slabých, silný si to čo chce vezme násilím.

Ak si pri týchto slovách spomeniete na Ukrajinu, Irak alebo na a iné krajiny, kde bola použitá hrubá vojenská sila, tak vedzte, že Boj sa využíva nielen v geopolitike.

Boje môžeme pozorovať medzi firmami (nekalá súťaž), medzi oddeleniami vo firme, medzi nadriadenými, podriadenými, kolegami, susedmi, priateľmi, či rodinnými príslušníkmi. Častým dejiskom bojov medzi manželmi je rozvod, ale aj situácie, ktoré k rozvodu vedú. A v Boji je dovolené úplne všetko…

Výsledkom sú rozpadajúce sa štáty, bankrotujúce firmy, výpovede, hospitalizácie na psychiatrii, v nemocnici, alebo pohreby.
 

Čo robiť, ak sa proti svojej vôli stanete účastníkom (terčom) Boja?

Ak sa stanete terčom Boja, tak je dôležité zvoliť vhodnú odpoveď na útok, inak vám hrozí zánik (fyzický, majetkový, spoločenský, psychický či vzťahový). Pri tom je treba si uvedomiť, že každý, kto dokáže spustiť dážď ovplyvňuje situáciu.

Spustiť dážď má dva významy.

Ak ste poľnohospodár, ktorého úroda je ohrozená suchom, tak ten, kto dokáže spustiť dážď vám spôsobí veľké dobro.

Ak organizujete záhradnú grilovačku, tak ten kto dokáže spustiť dážď vám spôsobí zlo.
 

Vaša schopnosť spustiť dážď je kľúčový faktor,

na ktorý je treba sa zamerať, ak sa ocitnete v Boji pod paľbou. A čím viac rôznych druhov dažďa viete spustiť, tým väčší je váš vplyv na situáciu.

Schopnosť spustiť dážď je veľmi dôležitou schopnosťou pri riadení firmy a vedení zamestnancov. Schopnosť spustiť dážď sa vám bude hodiť, ak ste zatiahnutí do Boja v medziľudských vzťahoch a tiež v prípade, ak potrebujete prekonať zdrvujúcu porážku z minulosti.

Vaša schopnosť spustiť dážď je vaša schopnosť ovplyvňovať situáciu Silou.

Tomu sa venuje online školenie O Boji, Súťaži a Spolupráci.
 

Obsah školenia:
– spôsoby dosahovania úspechu,
– stavy mysle pri riešení problému,
– päť etáp riešenia problému
– päť platidiel za riešenie každého problému,
– emočná inteligencia pri ochrane Súťaže pred Bojom

Dozviete sa tam odpovede na otázky:
– ako rozoznáte Boj od Súťaže,
– ako konštruktívne používať silu v komunikácii,
– ako prekonať demotiváciu v práci, alebo vzťahoch,
– ako spracovať devastujúce prehry v minulých Bojoch
 

Pre koho je školenie určené:
Toto školenie je určené pre manažérov, obchodníkov a pre ľudí, s ktorými sa život (a iní ľudia) nepekne pohrali.
 

Trvanie školenia: 1 deň (7 hod.)
 

Cieľom školenia je:
naučiť účastníkov vytvárať v práci, alebo v osobnom živote podmienky na dobrú Spoluprácu, vedieť do toho zapojiť Súťaživosť a vedieť sa vyhnúť (zabrániť) Bojom.
 

Prednáša: RNDr. Alexander Birčák
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

 

plán

Miesta, kde som školil / konzultoval

Kde sa koná toto školenie:

Kdekoľvek na území Slovenska alebo Česka podľa Vášho výberu.
 

Cena školenia:

Prezenčné školenie: 299 €/osoba,
Online školenie: 239 €/osoba,
Pri viacerých účastníkoch z jednej organizácie poskytujeme zľavy.

Skupina 10 – 15 osôb: 1 200,- €/deň.
Cena je konečná, nie sme platiteľmi DPH. Pre menšie skupiny stanovíme cenu individuálne.

 

Máte o toto školenie záujem?

Napíšte nám názov školenia, pre koľko osôb a či sa jedná o online/prezenčné školenie do tohto formulára:

  Chcem sa opýtať na školenie/konzultácie

  Meno, priezvisko a titul (povinné):

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Funkcia v spoločnosti/názov spoločnosti:

  Uveďte rozsah školenia/konzultácií (1 hod., pol dňa, X dní ...):

  Zvoľte, o čo máte záujem:
  mám záujem o školenie pre skupinumám záujem o školenie pre sebamám záujem o konzultácie pre seba.

  O akú tému školenia / konzultácií máte záujem:

  Vaša správa - na čo sa chcete opýtať:

  Zaslaním tejto otázky súhlasím s tu uvedenými s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste formulár vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jeho prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.