Bezplatná online ochutnávka:

Nový prístup k rozvoju zamestnancov, lídrov a tímov

Kruh osobnostných kvalít

Osobnostný portrét Lumina Spark: Kruh osobnostných kvalít.

– Vzdelávate svojich zamestnancov v mäkkých zručnostiach, nefunguje to a oni si idú ďalej v starých koľajach?

– Máte v tíme príliš vyhranené osobnosti, ktoré nedokážu medzi sebou efektívne komunikovať?

– Nedarí sa vám zvýšiť osobnú produktivitu jednotlivcov i tímov?

– Chcete sa sami pracovne posunúť na vyššiu úroveň?
 

Príčinou nespolupráce a nízkej produktivity sú často neprekonateľné osobnostné rozdiely jednotlivcov.

Nový prístup k rozvoju zamestnancov, lídrov i tímov spočíva v tom, že sa zúčastnené osoby lepšie zoznámia so svojimi silnými a slabými stránkami. Uvedomia si, ako odlišne každý z nich reaguje pod stresom a aké odlišné ciele každý z nich pri svojej práci sleduje.

A že je to tak dobre, pretože spolupráca veľmi odlišných ľudí v tíme znamená, že niekto iný urobí prácu, ktorá mňa vôbec nebaví. A ja sa môžem venovať práci, ktorá ma baví a v ktorej som dobrý.

Príďte sa zoznámiť s tým, ako to funguje na bezplatnú online ochutnávku osobnostného portrétovania Lumina Spark.
 

Čo získate na online ochutnávke:

24 osobnostných kvalít

24 osobnostných kvalít.

• Zoznámenie sa s obsahom Osobnostného portrétu Lumina Spark

• Zažijete praktické cvičenie, kde sa dozviete niečo o sebe.

• Získate svoju osobnostnú skicu (zjednodušenú verziu svojho osobnostného portrétu).

• Ukážku reálnych situácií našich klientov, ktoré sme vyriešili s pomocou našich nástrojov.
 

Pre koho je tento workshop určený: riaditelia, manažéri, majitelia firiem a personalisti.
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák,
Manažérsky poradca a školiteľ.

(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Čo nám o workshope napísali jeho účastníci:

– Je to nový, sofistikovaný prístup k osobnostnému rozvoju. Pomocou modelových situácií a konkrétnych zážitkov na cvičeniach si ľudia uvedomia svoje osobnostné kvality a majú priestor zdieľať svoje myšlienky o tom.
Ing. Valentín Tomko, Regional team leader, Towercom, a.s.

– Workshop bol bohatý na informácie o osobnosti človeka a prepojený s praxou. Podporuje objektívny, nehodnotiaci prístup k ľuďom. Prebiehal v príjemnej a otvorenej atmosfére.
Mgr. Barbora V., HR Business partner.
 

Kedy sa koná táto online ochutnávka:

Streda 9.6.2021 od 14:00 – 16:00, alebo od 17:00 – 19:00 hod.

Tento workshop – ochutnávka sa koná online. Emailom Vám pošlem link a návod na pripojenie sa do vysielania a tiež pracovné listy na poznámky, ktoré vám pred školením odporúčam vytlačiť.

Ochutnávka je interaktívna.

Uzávierka prihlášok na ochutnávku je v utorok o 12:00 hod.

 

Prihláste sa tu:

  Prihláška na online ochutnávku:

  Nový prístup k rozvoju zamestnancov, lídrov a tímov

  Streda 9.6.2021

  Zvoľte si čas svojej účasti:

  14:00 - 16:00 hod.17:00 - 19:00 hod.


  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Počet prihlásených účastníkov, vrátane Vás:

  Meno, priezvisko a titul účastníka: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti: (požadované)

  Obchodné meno spoločnosti: (požadované)

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec): (požadované)

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste prihlášku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.