Manažérsky koučing

Manažérske koučovanie

Pri dôležitom rozhodovaní je dobré sa poradiť – viac hláv, viac rozumu. S daňovými vecami – s daňovým poradcom, s právnickými vecami – s právnikom, s vecami pri riadení firmy – s odborníkom na manažment – manažérskym poradcom (koučom).

Koučovanie sa do manažmentu rozšírilo z profesionálneho športu, kde aj nehrajúci kouč (tréner) dokáže športovca priviesť k špičkovým výkonom. Top manažér niekedy môže trpieť „prevádzkovou slepotou“, je emocionálne spojený s problémom, nemá potrebný čas a kapacitu. Manažérsky kouč pomáha nájsť také riešenie úlohy, ktoré najviac vyhovuje manažérovi i jeho firme.

Koučovanie využívajú obvykle manažéri, ktorí pracujú na svojom osobnostnom raste a pri riešení úloh si radi vyberajú z viacerých možností.

Koučovanie prebieha buď u klienta vo firme, alebo v kancelárii poradcu.

 

 

 

Zložité rozhodnutia

Funkcia riaditeľa spoločnosti často znamená stres a veľkú zodpovednosť pri dôležitých rozhodnutiach. Zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, ba i sám riaditeľ majú odlišné záujmy, ktoré často vedú k závažným konfliktom.Každý používa svoje páky a riaditeľ sa môže ocitnúť v slepej uličke.

Pri takomto rozhodovaní riaditelia často riešia rôzne možnosti. Práve v takej situácii môže efektívne pomôcť poradca – kouč. Jeho úloha je pomôcť riaditeľovi pri rozhodovaní a nájsť také rozhodnutie, ktoré si riaditeľ vie predstaviť a ktoré bude najlepšie vyhovovať šéfovi i firme.

Kouč na to využíva otvorené otázky a hraje šéfovi „konštruktívneho oponenta“, aby si šéf mohol vyskúšať svoju argumentáciu skôr, než ju použije na verejnosti. Takto „vychytajú“ slabé miesta šéfovej argumentácie skôr, než by sa to moholo prejaviť na verejnosti.

Šéf s „vychytanými“ argumentami je sebaistejší a úspešnejší pri dosahovaní svojich cieľov.

 
Príklad:

Zákazník obvinil dodávateľa z porušenia podmienok dodávky služby. Riaditeľ dodávateľa zvolal stretnutie príslušných pracovníkov. Vytvorili dve skupiny – jednu za zákazníka, druhú za dodávateľa. Skupina predstavujúca zákazníka mala za úlohu vymyslieť všetky možné, i nemožné obvinenia, aby dokázali vinu dodávateľa. Skupina predstavujúca dodávateľa mala vymyslieť čo najviac argumentov proti týmto obvineniam. Po niekoľkohodinovom sedení si ujasnili, čo proti ním zákazník môže vytiahnuť a ako sa proti tomu brániť. Zákazníkove obvinenie bolo nakoniec odvrhnuté ako nedôvodné.

 

Rozhádaný tím

Pri koučovaní kolektivu sa zavádzajú mechanizmy na minimalizáciu nedorozumení a jeho členovia sa zapájajú do plnenia úlohy. Cieľ je každému členovi tímu nájsť takú aktivitu, ktorú firma najviac potrebuje a ktorá mu najviac vyhovuje. Takto sa vytvára u členov kolektívu pocit, že patria k sebe, čo ich vedie k lepším výsledkom.

 
Príklad:

Niekoľko zamestnancov spoločnosti Linde Technoplyn, a.s. v spolupráci s externou firmou vytvorili nový počítačový program pre zváranie. Pre problémy s vlastníckymi právami, ktoré spôsobovala nespolupráca niektorých zamestnancov nemohol byť softvér po dobu niekoľkých rokov poskytnutý zákazníkom. To vyvolávalo veľké napätie medzi zamestnancami, ako aj zákazníkmi. S pomocou koučovania sa podarilo tieto prekážky prekonať a poskytnúť softvér zákazníkom.

 

Súkromné problémy

Manažérove problémy so vzťahmi s kolegami, či blízkymi osobami, alebo zdravotné problémy, môžu výrazne ovplyvniť jeho výsledky v práci. Ak sa podarí odhaliť a odstrániť psychické bloky, ktoré uvedené problémy spôsobujú, manažér môže znova efektívne plniť svoje plány.

Sú rôzne situácie, kedy môže TOP MANAŽĚR potrebovať konzultáciu so súkromnými problémami. Prečítajte si o nich tu >>>

 

Biznis plán

Spoločnosť, ktorá vznikla vďaka jednému, alebo viacerým charizmatickým zakladateľom obvykle nemá strategický podnikateľský plán. Robia to, čomu sa práve darí. A keď sa tomu prestane dariť, tak sa obzerajú po iných príležitostiach.

Firmy, ktoré majú dlhšiu tradíciu, poprípade zahraničný kapitál, obvykle majú určitý strategický biznis plán. Ten firmám pomáha napĺňať ich podnikateľské ciele.

Pre niektorých podnikateľov je slovo „plán“ pripomienkou socialistického plánovania. To často bolo iba výplodom predstavivosti plánovačov a v praxi prácu skôr komplikovalo, než uľahčovalo.

Biznis plán môže byť v rôznych podobách. Ak ale má plniť svoj cieľ, mal by zahŕňať merateľný popis cieľa, mená poverených zamestnancov, požadované prostriedky a časový harmonogram plnenia jednotlivých úloh. Takto pripravený biznis plán pomáha napĺňať realistické ciele. Pomáha v priebehu procesu kontrolovať, či sa všetky požadované úlohy napĺňajú v plánovaných termínoch. Ak dôjde k výpadkom a sklzom, šéf môže prijať potrebné nápravné opatrenia, aby sa vytýčený cieľ splnil v určenom termíne.

Podľa požiadavkov našich klientov pomáhame vytýčiť ich strategické ciele a rozpracovať realizáciu plánov pre jednotlivé projekty.

 

Cena manažérskeho koučovania: 170,- €/hod. bez DPH.

Pri dlhodobej spolupráci poskytujeme množstevné zľavy formou koučovacích programov:
 

 

  Objednávka manažérskej konzultácie.

  Záväzne si objednávam 3 hodinové konzultácie za akciovú cenu 340,- €.
  (Po obdržaní objednávky sa Vám ozveme a dohodneme záväzný termín konzultácie.)

  Zvolte si způsob konzultace:

  Telefonicky.Skype.U klientaV kancelárii kouča v Kežmarku.


  Tu uveďte svoje osobné a firemné údaje:

  Meno, priezvisko a titul klienta: (požadované)

  Funkcia v spoločnosti:

  Obchodné meno spoločnosti:

  Sídlo spoločnosti - adresa (ulica, číslo, PSČ, obec):

  IČO:

  DIČ/ IČ DPH:

  Telefón (povinné):

  Váš email (povinné):

  Váš Skype (v prípade Skype konzultácie):

  Poznámka:

  Zaslaním tejto prihlášky súhlasím s tu uvedenými Obchodnými podmienkami školenia >>> a s Ochranou osobných údajov >>>

  Ak ste objednávku vyplnili správne, objaví sa pod tlačítkom dole potvrdenie o jej prijatí. Ak nevyplníte všetky požadované položky, objaví sa tam výzva k ich oprave.