8 príčin zlyhania ľudí v živote

8 príčin, prečo ľudia zlyhajú v živote, ako ich rozpoznať a prekonať.

Séria videoškolení.

1. Čo považujeme za ÚSPECH

Diskusia k „Čo považujeme za ÚSPECH“

2. 2. Ako spracovávame PROBLÉMY

3. Akú cenu platíme za ZMENU

4. MOTIVÁCIA – čo nás v živote poháňa

5. Stavy mysle a DEMOTIVÁCIA.

6. Ako ovplyvňujú náš život EMÓCIE

6. Ako ovplyvňujú náš život EMÓCIE B

7. EMPATIA A KRUTOSŤ – odozva na emócie iných ľudí

8. EMOČNÁ INTELIGENCIA a zvládanie hnevu