fakturačné údaje

Sídlo firmy a fakturačná adresa:

Albisa s.r.o.
Záhradná 1330/9
060 01 Kežmarok

Údaje z Obchodného registra:


Konateľ
RNDr. Alexander Birčák
 
IČO: 44 527 365,
DIČ: 2022730380.

Nie sme platiteľmi DPH.
 
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, v odd. Sro, vo vložke 20972/P.
 

Číslo účtu:

ČSOB a.s.: 400 7200 695 / 7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 0720 0695
SWIFT: CEKOSKBX