fbpx

Pri našich službách využívame znalosti emočnej inteligencie, psychológie, systemického manažmentu a koučovania, techniky Kaizen a techniky Praktickej logiky.

Praktická logika čerpá z vedeckých poznatkov teórie komunikácie, kybernetiky, teórie poznania (noetiky) interpretovaných jazykom vedy, ezoteriky a náboženstva.

Metóda Praktickej logiky vznikla na základe mnohoročnej praxe jej autora vo vrcholových manžérskych pozíciách, a tiež v poradenstve (koučingu) a emočnom odblokovaní. Je to zovšeobecnenie fungujúcich postupov zo stoviek prípadov úspešnej pomoci klientom.

Praktická logika vychádza z predpokladu, že problémy vo vzťahoch, v práci (podnikaní) i zdravotné (psychosomatické) problémy spôsobujú tieto psychické bloky:

a. informačné bloky (nedostatok informácií)
b. predsudky (nesprávny vzorec riešenia úlohy)
c. emočné bloky (negatívne emócie – zlosť, strach, pocit viny…)

Kým človek nevie, čo mu spôsobuje problémy, tak má pocit bezmocnosti a vyvoláva to v ňom stres. Dlhotrvajúci negatívny stres znižuje nielen jeho úspešnosť v práci, či podnikaní, zhoršuje aj jeho vzťahy s inými ľuďmi a jeho zdravotný stav.
Keď človek pochopí, o aké prekážky ide a akými spôsobmi sa dajú prekonať, stres pominie a jemu sa uľaví.

Informačné a predsudkové bloky sa odhaľujú pomocou poradenského rozhovoru – koučovania. Na zrušenie emočných blokov používa poradca špeciálne mentálne techniky. Nepodáva pri tom žiadne lieky, ani bylinky.

Viac sa o technikách riešenia problémov dozviete v e-Príručke úspešných. Prihláste sa v pravej časti obrazovky k odberu nášho Spravodaja a získajte ju ako darček hneď teraz.