About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 41 blog entries.

Tajomstvo motivácie ľudí odhalené.

Motivácia: Chcete od ľudí vyšší výkon a nové veci? Ak zamestnanci požadovanú vec sami chcú urobiť, tak je to motivácia. Manipulácia je, keď to zamestnanci urobiť musia. Emócie sú nástroj, ktorými môžete ľudí buď naštartovať, alebo psychicky zablokovať. Používate k motivácii zamestnancov svoju, alebo ich energiu? Funguje Vám ako motivácia lepšie “cukor”, alebo [...]

Poradenstvo

Poradenstvo, koučing a emočné odblokovanie: ZDRAVIE, VZŤAHY, PRÁCA Prvých 15 min. zdarma.   Konzultácie (poradenstvo, koučovanie) a emočné odblokovanie poskytujem firemným i občianskym zákazníkom. Emočné bloky sú povely (sugescie - podmanivé príkazy) uložené v podvedomí človeka, ktoré vznikli pri emočne vypätých situáciách v minulosti. Takéto povely spôsobujú, že sa človek dostáva do konfliktu sám so [...]

29. januára 2013|Tags: |

Kúpiť knihu

PRÍRUČKA ÚSPEŠNYCH Alebo Sedem rád na riešenie každého problému. Anotácia: Všetko, čo sa môže pokaziť - sa pokazí. Čo sa nemôže pokaziť, sa pokazí tiež. Problémy sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Ako emócie ovplyvňujú naše vzťahy, zdravie, prácu? Čo robia úspešní ľudia inak, že riešia svoje problémy úspešne? Poradca a kouč Alexander Birčák na základe [...]

28. apríla 2012|

EMÓCIE A DOBRÝ OBCHOD

Mestá a termíny školenia: Bratislava, štvrtok 1.3.2012, Hotel Barónka, Mudrochova 2, Praha 6, štvrtok 29.3.2012, Hotel Fortuna West, Mrkvičkova 2, Vysoké Tatry, piatok 13.4.2012, Grandhotel, Starý Smokovec 38. Trvanie od 9.00 do 16.00 hod. V hoteloch označených * obdržia účastníci školenia zľavu 10% na ubytovanie. Cena školenia: 220,- € pri uhradení účastníckeho poplatku po uzávierke. [...]

16. februára 2012|

Bolesť krížov a nadmerná únava

Pani klinická psychologička prišla s tým, že ju v poslednej dobe veľmi bolia kríže a je strašne unavená. Keď sa poobede vráti z práce domov, musí si ísť aspoň na hodinu pospať a aj tak je slabá ako mucha. Manžel pani psychologičky má problémy so svojou bývalou manželkou, ktorá mu bráni stretávať sa s jeho [...]

2. mája 2011|

Bolesť srdca

Pán Šimon sa na schôdzku objednal telefonicky tak rýchlo, že som sa ho ani nestihol spýtať, aký problém chce riešiť. Pred jeho príchodom som si položil otázku, čo pre neho môžem urobiť. Napadla ma taká odpoveď: „Treba ho nechať porozprávať, čo ho trápi, a prečo nemôže v noci spať. On bude odpovedať, že v noci [...]

2. mája 2011|

Intuícia

označuje schopnosť rychlého chápania, odhadu a rozhodovania, ktoré nie je výsledkom racionálneho uvažovania a býva sprevádzané pocitom jasnosti a istoty. Často označovaná aj ako "šiesty zmysel". Jedná sa o schopnosť vyhodnocovať riziko do budúcnosti a predpovedať úspech, alebo neúspech rôznych aktivít. Intuícia môže byť podmienena skúsenosťami a hraje úlohu pri rýchlom rozhodovaní pod časovým tlakom [...]

29. apríla 2011|Tags: |

Praktická logika

je jednou z metód systemického poradenstva. Pri riešení úloh a problémov využíva kritické myslenie a vedecký spôsob uvažovania. Dôraz pri tom kladie aj na psychiku zainteresovaných ľudí (ľudský faktor). Emócie a intuíciu vysvetľuje na základe moderných poznatkov z psychológie. Napomáha osobnostnému rastu a rozvoju emočnej inteligencie ľudí.

29. apríla 2011|Tags: |

Psychotronika

je varianta parapsychológie. Študuje interakcie medzi živými organizmami a ich vnútorným a vonkajším prostredím a tiež energetické procesy za týmito interakciami. Skúma mimoriadne (paranormálne) schopnosti človeka súvisiace s jeho psychikou ako telepatia, psychokinéza, telegnózia (jasnovidnosť) s dôrazom na ich vedecké vysvetlenie.

29. apríla 2011|Tags: |

Ezoterika

je súhrn vedomostí určený výhradne pre úzky okruh zasvätených. Ezoterické vedomosti sú utajované pred nezasvätenými, aby sa zachovala výlučnosť príslušnosti k nejakej skupine. Ezoterika v náboženskom zmysle môže byť tiež zdanlivé, alebo skutočné jadro niektorých náboženstiev, ktoré je skryté pred väčšinou veriacich.

29. apríla 2011|Tags: |

Akčný plán na podporu predaja

Napoleon Bonaparte povedal, že na vojne nie je nič teoretické. Stačí iba urobiť všetky veci potrebné k víťazstvu. Podobné to je s podnikaním - stačí iba urobiť všetky veci potrebné k úspešnému predaju, či výrobe, alebo nejakej zmene. Ak chceme, aby boli správni ľudia a správne nástroje, v správny čas, na správnom mieste, je treba dopredu urobiť [...]

29. apríla 2011|Tags: |

Systemické poradenstvo

vychádza z modernej teórie systémov, teórie sebaorganizácie a kybernetiky. Umožňuje alternatívny pohľad na riadenie firmených systémov i na rozvoj osobnostných a manažérskych zručností. Pomáha lepšiemu využitiu zdrojov, prekonaniu "neriešiteľných" problémov a dosahovaniu lepších osobných a podnikateľských výsledkov.

29. apríla 2011|Tags: |

Osobné poradenstvo

alebo Life coaching je poradenská činnosť, ktorá pomáha ľuďom identifikovať a dosahovať ich osobné ciele. Využíva techniky používané v sociológii, psychológii, rozvoji osobnosti. Koučovanie sa na rozdiel od psychológie a psychiatrie nezaoberá diagnostikovaním mentálnych porúch či disfunkcií, ale sústreďuje sa na efektívnu zmenu súčasného a budúceho správania klienta.

29. apríla 2011|Tags: |

Osobnostný rozvoj

znamená rozvoj a zdokonaľovanie rôznych stránok osobnosti človeka. Zahŕňa zvládanie stresu, asertívnu komunikáciu, time management, prezentačné zručnosti, zvládanie konfliktov, komunikačné zručnosti, vedenie samého seba, tvorivé a kritické myslenie, spoločenský protokol, sociálnu a emočnú inteligenciu.

29. apríla 2011|Tags: |