fbpx

5 krokov k efektívnemu tímu

5 krokov k efektívnemu tímu

 

Každý tím sa postupne vyvíja a jeho členovia medzi sebou nejakým spôsobom komunikujú. A aj tie najlepšie tímy niekedy zápasia so svojim fungovaním.

Patrick Lencioni width=

Patrick Lencioni width=


Jeden zo spôsobov, ako zlepšiť fungovanie tímu popisuje Patrick Lencioni v knihe „Päť príčin nefunkčnosti tímu >>>“,
alebo česky „5 příčin selhávání týmů – Jak je rozpoznat a odstranit >>>“.

Popisuje v nej 5 príčin, ktoré oslabujú výkon tímov a tiež spôsoby, ako tie príčiny prekonať.

Príčiny nefunkčnosti tímu:

1. Chýbajúca DÔVERA.

Ide o dôveru, že ak člen tímu povie nejakú pripomienku k pracovným záležitostiam tímu, tak to nebude neskôr zneužité proti nemu.

Často nedôvera jednotlivých členov tímu vychádza z toho, že sa tí členovia medzi sebou dôverne nepoznajú. Ak patria k nekompatibilným typom osobnosti, môžu byť práve ich odlišné osobnostné vlastnosti príčinou, prečo sa vyhýbajú vzájomnej komunikácii.

Odlišné osobnostné nastavenie môže ale pre tím znamenať obrovskú výhodu, pretože inak rozmýšľajúci ľudia dokážu prichádzať s veľmi inšpiratívnymi návrhmi. Z nich majú nakoniec úžitok všetci členovia tímu.

Na bližšie zoznámenie sa členov tímu a prekonanie nedôvery medzi nimi využívame workshop osobnostného rozvoja Lumina Learning. Prečítajte si o tom viac >>>
 

2. Strach z konštruktívneho KONFLIKTU.

Členovia efektívnych tímov pri prejednávaní dôležitých rozhodnutí skúmajú argumenty za a proti a vstupujú navzájom do konštruktívneho konfliktu. Vďaka tomu dokážu vychytať slabiny projektu skôr, než sa projekt začne realizovať.

Odvaha vstúpiť do konštruktívneho konfliktu je preto kľúčová pre zvýšenie efektivity tímu.
 

3. Nedostatok ZÁVÄZKU a ANGAŽOVANOSTI.

Ak sa členovia tímu boja vstúpiť do konfliktu, často vôbec nepovedia svoje dôvody, prečo sa im do projektu nechce zapojiť. To býva príčinou, prečo nepríjmu záväzok pracovať na zverenej úlohe a neangažujú sa v jej plnení.

Niekedy stačí, aby boli vypočutí, z čoho majú obavy. Ak na ich obavy dôjde, budú na nich mať pripravenú odpoveď. Často na ich obavy vôbec nedôjde, ale oni to už neriešia, pretože boli vypočutí.

 

4. Vyhýbanie sa ZODPOVEDNOSTI.

Súvisí s manažmentom očakávaní, čo konkrétne šéf od tímu očakáva. A tiež s kontrolou plnenia zadaných úloh.
 

5. Nezáujem o tímové VÝSLEDKY.

Táto príčina spočíva v tom, že jednotliví členovia dávajú prednosť svojmu osbonému prospechu, pred úspechom celého tímu. Riešením je pravidelné vyhodnocovanie a hodnotenie jednotlivých členov tímu.
 

Školenie zahŕňa diagnostiku – určenie, ktoré príčiny nefunkčnosti tímu v sa v tíme vyskytujú. A tiež techniky a cvičenia na prekonanie zistených príčin formou osobných akčných plánov.
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák, kouč a lektor.
(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)
 

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>
 

Chcete sa o tomto školení dozvedieť viac? Vyžiadajte si podrobnejšie informácie tu:
 

[contact-form-7 404 "Not Found"]