Tréning firemnej komunikácie

Komunikovať s ľuďmi môžeme tromi spôsobmi – pasívne, silovo a konštruktívne.

Pri pasívnej komunikácii človek partnerovi vo všetkom ustupuje a často sa nechá zatlačiť do situácie, ktorá sa mu vôbec nepáči a necíti sa v nej dobre.

Pri silovej komunikácii človek hľadá, ako svojho partnera zahnať do kúta, aby s ním mohol jednať z pozície sily a pri takej presilovke mu nanútiť svoje podmienky a požiadavky.

Pri konštruktívnej komunikácii človek jedná s partnerom ako s rovnoprávnym človekom a snaží sa s ním dosiahnuť dohodu, ktorá bude výhodná pre obidvoch zúčastnených (WIN – WIN výsledok).
 

Ak sa ich rozhovor nesie v duchu: „Ja som ten najmúdrejší, najsilnejší, ja viem všetko najlepšie a ty ma preto musíš počúvať“, tak je to komunikácia z pozície sily. Ak sa partner pasívne podriadi, obvykle sa necíti zodpovedný za výsledok spolupráce. Ten silnejší partner je potom často nespokojný s výsledkom spolupráce a má pocit, že ten druhý sa iba „vezie“.

Ak aj druhý partner začne hrať presilovku, tak ich rozhovor často končí zraňujúcou hádkou, alebo odmietnutím spolupráce.
 

Rozhovor dvoch partnerov je rovnoprávny, ak majú obidvaja rovnaké komunikačné práva. To znamená, že obidvaja majú právo vyjadriť sa k téme rozhovoru, prinášať svoje návrhy, hovoriť o svojich obavách, pocitoch a prioritách, a niesť potom za to patričné dôsledky.

Za takýchto okolností sa obidvaja partneri môžu cítiť bezpečne. Nemajú potom potrebu útočiť na druhého a môžu hľadať vzájomne výhodné riešenie úlohy (problému). Ak druhý partner náhodou poruší pravidlá bezpečného rozhovoru, prvý partner ho bezpečným spôsobom na to upozorní.

Neznalosť techniky bezpečnej (rovnoprávnej) komunikácie vedie ľudí k tomu, že sa pri rozhovoroch buď snažia o presilovku, alebo sa ľahko nechajú zahnať do kúta.
 

Na školení sa zoznámite a naučíte používať základy konštruktívnej komunikácie:
- základné komunikačné práva,
- stratégie dosahovania úspechu,
- odozvy na emócie iných,
- príčiny nedorozumení (typy osobnosti, psychické bloky, typy emocionálnej výmeny),
- techniky bezpečnej komunikácie (ja výrok a formulácia cieľa).
 

Prednáša:
RNDr. Alexander Birčák, poradca, kouč a lektor.
(Bývalý riaditeľ marketingu Wüstenrotu Praha, bývalý riaditeľ marketingu Linde Gas Praha a bývalý predseda predstavenstva Sokolovských strojíren.)

Prečo prísť na školenia Alexandra Birčáka: čítajte viac >>>

 

Ďalšie referencie našich školení nájdete tu >>>
 

Kedy a kde sa koná toto školenie:

Termín školenia nebol stanovený.

Školenie trvá 2 dni, od 9.00 do 16.00 h.
 

Cena školenia: 440,- € bez DPH.
Cena zahŕňa pracovné materiály, občerstvenie a obed.