ŠKOLENIA MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY

CENNÍK FIREMNÝCH ŠKOLENÍ >>>

Tajomstvo motivácie ľudí odhalené >>>
Vyšší výkon a nové veci od vašich ľudí.
Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIIP >>>
Ako primäť ľudí, aby urobil to, čo pôvodne nechceli a aby to urobili radi.
Emočná inteligencia pre šéfov >>>
Ako ovládať svoje i cudzie emócie pri vedení ľudí.
Pozor, manipulácia! >>>
Ako odolať manipulátorovi v práci i vo vzťahu.
Asertivita pre šéfov >>>
Vedieť povedať NIE a použiť primeranú silu.
Tréning firemnej komunikácie >>>
Bezpečná komunikácia pre skvelé výsledky tímu.
Ako motivovať sám seba – SEBAMOTIVÁCIA >>>
Ako vydať zo seba to najlepšie a dosahovať špičkové výsledky.
Presvedčivý a sebavedomý šéf – RÉTORIKA >>>
Ako rečou zapôsobiť na ľudí.
Asertívne vyjednávanie >>>
Ako jednať s ľuďmi, s ktorými si nerozumiete.
Ako riešiť konflikty s nadhľadom >>>
Ako na miesto boja dosiahnuť dohodu.
Koučovanie pre manažérov >>>
Zvýšte svoju efektivita a vytvorte si nové riešenia úloh.
Ako zvládnuť stres v práci >>>
Nechcime, aby boli veci jednoduchšie, staňme sa odolnejšími.
Ako sa stať šéfom a dlho ním zostať >>>
Techniky, ako som sa stal z utiahnutého vedca úspešným riaditeľom v zahraničnej firme.
Osobný rozvoj >>>
Ako vziať osud do vlastných rúk a zbaviť sa stresu.

Tréning predajných techník >>>
Ovládnite svoje emócie, lepšie ovplyvníte svojich klientov.

Čo robia úspešní, aby boli úspešní >>>
Ako využiť rozum a emócie pre úspech v práci i osobnom živote.

 

CENNÍK MOTIVAČNÝCH PREDNÁŠOK >>>

Kde nájsť sílu ísť ďalej? >>>

3 piliere moderného manažmentu >>>

Mentálne techniky na zvládanie stresu >>>

Ako motivovať sám seba a dosahovať špičkové výsledky – SEBAMOTIVÁCIA.

Ako motivovať nemotivovateľných ľudí.

Ako odhaliť príčinu demotivácie človeka.

Ako zvládať konfliktných zákazníkov.

Ako zvládať manipuláciu.

Čo robiť, ak Vám nefunguje asertivita?

Ako viesť ľudí s nadhľadom – LEADERSHIP.

Skvelá práca, partnerský vzťah a zdravie – 4 prekážky, ktoré Vám v tom môžu zabrániť

Tri otázky na zvýšenie motivácie ľudí.

Tri kroky k rýchlemu zvládnutiu stresu.

Ako rozvinúť svoju intuíciu pre pracovný úspech.

LEKTORI

RNDr. Alexander Birčák >>>

Mgr. Alena Birčáková >>>

PhDr. Jiří Zíka >>>